Samenvatting Hoofdstuk 3 Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen

Samenvatting Hoofdstuk 4 Handhygiëne

Samenvatting Hoofdstuk 5 Infecties en immunisatie

Samenvatting Hoofdstuk 6 Accidenteel bloedcontact

Samenvatting Hoofdstuk 7 Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen

Samenvatting Hoofdstuk 8 Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium

Samenvatting Hoofdstuk 9 Randvoorwaarden aan ruimten in een mondzorgpraktijk

Samenvatting Hoofdstuk 10 Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit

Samenvatting Hoofdstuk 11 Chirurgische ingrepen in de mondholte

Samenvatting Hoofdstuk 12 Afval

Handreiking recappen van naalden in de mondzorg

Prik-, snij-, bijt-, krab- of spataccident? Kom direct in actie!

Enkele bedrijven die de microbiologische kwaliteit van het water van de behandelunit controleren

Stroomschema Controleren van de waterkwaliteit. Wat te doen bij een bepaalde kweekuitslag?

UP