Profiel
  • Infectiepreventie begeleiding in de tandarts- en mondzorgpraktijk, teamtraining etc.
  • Logistiek advies voor te (ver)bouwen praktijken.
  • Docent ACTA Dental Education cursussen "Steriliseren voor Assisterenden" en "Assisteren begint hier".
  • Docent Edin Dental Academy per september 2018.
  • Tandarts assistente bij- en nascholing.
flexible
(voor de foto even geen mondkap)