Infectiepreventie:
Ver vóór de introductie van de thermodesinfector was ik al fanatiek bezig met praktijkhygiëne en infectiepreventie in de algemene praktijk en bij de kaakchirurg. Mijn stokpaardje dus ...

Nu, in 2021 is dit onderwerp nog steeds zeer actueel, vandaar dat ik graag mijn ervaring en kennis samenvoeg met de adviezen van de KNMT om zo mijn steentje aan de hedendaagse praktijkvoering bij te dragen.

Inmiddels heb ik in 160 tandarts en mondhygiëne praktijken de richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken geïmplementeerd en de benodigde protocollen geschreven.

Vera Laupman
flexible
(voor de foto even geen mondkap)